Wentylacja

22 788 71 62

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „PRZYBYSZ ELEMENTY WENTYLACJI”

 

Definicje

 1. Sklep - serwis internetowy umożliwiający zamawianie produktów pod adresem www.wentylacja-przybysz.pl, należącym i prowadzonym przez: PPHU PRZYBYSZ Dorota Przybysz-Werbanowska, ul. Wiewiórcza 11 , 05-402 Otwock, NIP 532-121-55-11
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną dokonująca zakupu w sklepie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak również państw członkowskich Unii Europejskiej.
 3. Asortyment - towar  oferowany przez PPHU PRZYBYSZ klientowi.
 4. Rejestracja - proces zakładania konta przez klienta, za pomocą którego podając swoje dane może on dokonywać zakupów towaru .

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy PPHU PRZYBYSZ Dorota Przybysz-Werbanowska a klientem.
 2. Sklep internetowy umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 3. Zakup w sklepie PPHU PRZYBYSZ oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Składanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu  PPHU PRZYBYSZ jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie PPHU PRZYBYSZ  jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.
 5. PPHU PRZYBYSZ może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości jego zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
  • - podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • - dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • - dopuści się innych zachowań , które zostaną uznane przez PPHU PRZYBYSZ za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię  PPHU PRZYBYSZ
 6. Zamówienia na towary dostępne w sklepie internetowym można dokonywać poprzez dodanie ich do koszyka i potwierdzenie woli ich zakupu oraz wypełniając formularz zamówienia.
 7. Składanie zamówień jest możliwe przez cała dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 11:00, w soboty, niedzielę i święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
 8. Zamówienie nie zostanie zrealizowane jeśli klient nie wypełni formularza zamówienia oraz danych teleadresowych z poprawnym adresem e-mail oraz numerem telefonu.
 9. W przypadku wystąpienie okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, sklep PPHU PRZYBYSZ zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówienia, o czym poinformuje osobę składającą zamówienie. Klient zostanie również poinformowany o możliwych rozwiązaniach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta). Jeśli Klient nie chce, by zamówienie częściowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone.
 10. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie PPHU PRZYBYSZ są towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
 11. Ceny towarów widoczne przy produktach są cenami brutto ( kolor czerwony ),w polskich złotych i nie zwierają kosztów transportu. Koszty przesyłki podane są w zakładce INFORMACJE O WYSYŁCE I PŁATNOŚCI . Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez PPHU PRZYBYSZ zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 13. Sklep PPHU PRZYBYSZ wystawia paragon lub fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę należy podczas rejestracji wypełnić poprawnie dane firmy wraz z  numerem NIP. Osoba fizyczna może otrzymać fakturę VAT, w tym celu przed wysyłką należy skontaktować się z biurem PPHU PRZYBYSZ pod nr tel. 22 788 71 62 lub adresem mailowym [email protected]  w godzinach pracy biura  pon.- pt. 8-16.
 14. Sklep PPHU PRZYBYSZ zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeśli nie odnotuje płatności na swoim koncie w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta emaila z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do PPHU PRZYBYSZ, na adres: [email protected]

Zwroty i wymiany

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki, zgodnie z ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania ( jest czysty, nie jest zniszczony lub uszkodzony oraz jest zapakowany w oryginalne opakowanie).
 3. Zwracany towar powinien być zapakowany w sposób zapewniający mu bezpieczny transport, jak również kompletny w woreczek do przechowywania oraz dodatkowe akcesoria będące częścią towaru.
 4. Koszt opakowania i odesłania zwracanego towaru ponosi klient.
 5. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 6. Zwroty rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych, a o wyniku klient zostanie poinformowany drogą mailową bądź telefonicznie.

Reklamacje

 1. Asortyment dostępny w PPHU PRZYBYSZ  jest oryginalny.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji z powodu niezgodności produktu z umową.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, jeśli przedstawi oryginalny dokument zakupu (paragon lub fakturę).
 4. W przypadku skorzystania z tego prawa należy opisać przyczynę reklamacji , oraz odesłać go wraz z reklamowanym towarem i podpiętym dowodem zakupu.
 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od otrzymania jej przez PPHU PRZYBYSZ.
 6. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony lub wymieniona na nowy, w przypadku gdy nie będzie to możliwe z powodu braku danego modelu w magazynie, klient otrzyma zwrot równowartości ceny towaru lub zaoferuje mu inny asortyment dostępny w sklepie PPHU PRZYBYSZ.
 7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
 8. Zwrot środków nastąpi analogicznie do formy płatności wybranej przez klienta.
 9. Zdjęcia asortymentu znajdujące się na stronie sklepu PPHU PRZYBYSZ , są jedynie prezentacją dostępnych modeli i nie stanowią podstawy do reklamacji. Różnice w wyglądzie dostarczonego towaru, które mogą wynikać z innych parametrów monitora klienta nie będą rozpatrywane.
 10. Odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumenckiego z umową będzie wyłączona, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub powinien był wiedzieć (ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku).

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez sklep PPHU PRZYBYSZ na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 3. Zapisując się do newslettera klient wyraża zgodne na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych oraz promocyjnych.
 4. Administratorem danych osobowych jest PPHU PRZYBYSZ i nie udostępnia ich innym podmiotom w celach marketingowych.
 5. Klient ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. PPHU PRZYBYSZ zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, wszelkie zmiany obowiązują od dnia publikacji ich na stronie.
 2. PPHU PRZYBYSZ  zabrania wykorzystywania przez klientów zdjęć, logotypów, układu graficznego oraz wszelkiej treści zamieszczonej w sklepie.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PPHU PRZYBYSZ a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę PPHU PRZYBYSZ.