Rodo

Główna / Rodo

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r) w związku z tym przesyłamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest P.P.H.U. PRZYBYSZ ul. Wiewiórcza 11, 05-402 Otwock, dalej zwana „Administratorem”.

2. P.P.H.U PRZYBYSZ zgodnie z przepisami może przetwarzać Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO1 w celu realizacji umowy, wystawiania faktur przez naszą firmę w związku z realizacją umowy, czy też czynności związanych z zapłatą za te faktury.

3. Administrator informuje, iż:

• Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: realizacji zamówień, wysyłki informacji biznesowych przez właścicieli i pracowników PPHU Przybysz.

• Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

• Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

• Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora.

4. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

• dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych

• w dowolnym momencie wycofać zgodę

5. Uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:

• występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

• celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

• stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

• ewentualnym źródle pozyskania danych;

• udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jednocześnie informujemy, iż wszelkie uwagi mogą Państwo kierować na adres mailowy:

[email protected] lub bezpośrednio pod numer telefonu: 22 788 44 00

w godzinach pracy biura tj. od pn-pt między 8-16.

Dołącz do grona naszych odbiorców i zajrzyj na szczegóły oferty

Korzystaj z rabatów i programu lojalnościowego a my dostosujemy ofertę do twoich potrzeb, dając satysfakcję ze współpracy z nami.

  Michał Przybylski

  DYREKTOR HANDLOWY - region północny

  Mateusz Kalwasiński

  DYREKTOR HANDLOWY - region południowy

  Małgorzata Gutowska

  KIEROWNIK DZIAŁU HANDLOWEGO

  Ksenia Jędrzejewska

  Z-CA KIEROWNIKA DZIAŁU HANDLOWEGO